08. May 2006.

Početak petog po redu obrazovnog modula „Institucije, pravo i procedure Evropske unije“

Predavanjem na temu „Evropska unija – država ili međunarodna organizacija“ održanom 4. maja u prostorijama Ministarstva za dijasporu Vlade Republike Srbije započet je peti po redu obrazovni modul „Institucije, pravo i procedure Evropske unije“ unutar Programa obuke državne administracije iz oblasti evropskih integracija koji Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole organizuje u saradnji sa Kancelarijom za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije i, ovoga puta, finansijsku podršku Konrad Adenauer Fondacije.

 

Predavači na uvodnom predavanju su bili mr Srđan Majstorović i mr Vladimir Međak iz Kancelarije za pridruživanje EU. Kao i dosada, nakon serije od pet interaktivnih predavanja kojima će se pokriti oblast rada institucija EU, procedura za donošenje odluka, kreiranja politika i pravnog sistema EU uslediće testiranje nakon koga će polaznici koji sa uspehom polože test dobiti adekvatne sertifikate.

Vesti