22. May 2006.

Instrumenti i procesi odlučivanja unutar II i III stuba EU na obrazovnom modulu "Pravo i procedure EU"

Nakon predavanja koje se bavilo instrumentima i procesima odlučivanja unutar I stuba EU, održanog od strane Prof. dr Vesne Knežević - Predić sa Fakulteta političkih nauka, na istu temu, ovoga puta unutar II i III stuba je predavanje održala Ivana Radić, koordinator projekata za EU Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID). Predavanje je održano u prostorijama Ministarstva za dijasporu Vlade Republike Srbije.

 

Naredno, četvrto po redu predavanje, biće održano u petak 26. maja na temu "Sudska kontrola komunitarnih organa" a predavači će biti mr Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka i Vladimir M. Pavlović, Koordinator Centra za evropske studije Beogradske otvorene škole.

Vesti