26. May 2006.

Četvrto predavanje u okviru segmenta "Pravo i procedure EU"

U petak, 26. maja u prostorijama Ministarstva za dijasporu Vlade Republike Srbije, održano je četvrto predavanje unutar obrazovnog modula "Procedure i pravo Evropske unije" koji Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole realizuje u saradnji sa Kancelarijom za pridruživanje Vlade Republike Srbije a uz finansijsku pomoć Konrad Adenauer Fondacije.

 

Obrađivana je tema "Sudska kontrola komunitarnih organa" a predavači su bili mr Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka i Vladimir M. Pavlović, kordinator Centra za evropske integracije.

Vesti