10. Oct 2006.

Početak obrazovnog modula "Procedure i pravo EU"

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u saradnji sa Kancelarijom za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih Naciija za obnovu i razvoj (UNDP) započeo je sa realizacijom novog, šestog po redu pobrazovnog modula "Procedure i pravo EU".

 

U narednih pet nedelja, kroz seriju interaktivnih predavanja, simulacija i radionica polaznici ovog modula, zaposleni u ministarstvima Vlade Republike Srbije i Narodnoj skupštini će biti u mogućnosti da steknu osnovna znanja o Evropskoj uniji, njenoj institucionalnoj strukturi i pravnom sistemu. Prvo predavanje na temu "EU - država ili međunarodna organizacija je održao mr Vladimir Međak.

Vesti