18. Oct 2006.

Instrumenti i procesi odlučivanja unutar I stuba EU na obrazovnom modulu "Pravo i procedure EU"

U utorak, 17. oktobra u prostorijama Ministarstva za dijasporu Vlade Republike Srbije je održano drugo po redu predavanje na obrazovnom modulu "Procedure i pravo Evropske unije" koji Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole organizuje u okviru Programa za obuku državne administracije iz oblasti evropskih integracija u saradnji sa Kancelarijom za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije, a uz finansijsku pomoc Programa UN za obnovu i razvoj.

 

Predavanje se ticalo instrumenta i procesa donošenja odluka u I stubu EU, a predavač je bila Prof. dr Vesna Knežević - Predić sa Faklulteta političkih nauka. Naredno predavanje ce se odnositi na procese i načine donošenja odluja i kreiranja politika u II i III stubu a kao predavač će se pojaviti gđica Ivana Radić, savetnica u Kabinetu Premijera Republike za pitanja EU.

Vesti