02. Nov 2006.

Koheziona politika i strukturni fondovi na obrazovnom modulu "Sektorske politike Evropske unije"

U sredu 1. novembra u Prostorijama Ministarstva za dijasporu Vlade Republike Srbije održano je četvrto po redu predavanje na obrazovnom modulu "Sektorske politike EU" koji Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole realizuje u okviru Programa obuke državne administracije iz oblasti evropskih integracija. Predavanja praćena radionicama su se bavila pitanjima Kohezione politike i strukturnih fondova Evropske unije.

 

Ognjen Mirić iz Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom Vlade Republike Srbije i mr Pavle Golicin iz kancelarije Programa za razvoj Ujedinjenih nacije (UNDP) činili su predavački par koji je sa polaznicima obrađivao gore pomenute teme.

Vesti