07. Nov 2006.

Kraj predavanja na obrazovnom modulu "Procedure i pravo EU"

U ponedeljak 6. novembra u prostorijama Ministarstva za dijasporu Vlade Republike Srbije održan je poslednji set predavanja u okviru ovog obrazovnog modula. Mr Vladimir Međak i mr Vladimir Ateljević iz Kancelarije za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije održali su predavanja koja su se odnosila na probleme usvajanja Ustava za EU i aspekte Procesa stabilizacije i pridruživanja sa naglaskom na značaj ovih procesa za integraciju Srbije u EU. Naredne nedelje svi polaznici koji su stekli formalne uslove će imati priliku da polažu test koji takođe predstavlja sastavni deo obrazovnog procesa na ovom modulu.

Vesti