23. Nov 2006.

Početak novog programa obuke državne administracije iz evropskih integracija na obrazovnom modulu "Sektorske politike Evropske unije"

U sredu, 22. novembra u prostorijama Ministarstva za dijasporu Vlade Republike Srbije započelo se sa realizacijom novog obrazovnog modula "Sektorske politike EU".

 

U narednih pet predavanja praćenih interaktivnim radionicama, vežbama i simulacijama polaznici obrazovnog modula, zaposleni u ministarstvima Vlade Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije biće u prilici da steknu osnovna znanja o bazičnim sektorskim politikama EU. Po zavrsetku predavanja polaznici koji budu ispunili uslove će polagati test kojim će biti izvršena provera znanja koja su stekli na ovom modulu. Prva predavanja na obrazovnom modulu na teme "Uvod u sektorske politike EU", "Preferencijalni aranžmani i antidamping politika EU" je održao mr Jovan Protić iz Kabineta potpredsednika Vlade Republike Srbije

Vesti