01. Dec 2006.

Druga nedelja predavanja na Programu obuke državne administracije iz oblasti evropskih integracija

U utorak, 28. novembra u prostorijama Ministarstva za dijasporu Vlade Republike Srbije nastavljen je Program obuke državne administracije iz oblasti evropskih integracija na obrazovnom modulu "Pravo i procedure EU". Set predavanja na temu "Instrumenti i procesi donošenja odluka u I stubu Evropske unije" održala je Prof. dr Vesna Knežević - Predić sa Fakulteta Političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Nakon predavanja u interaktivnom delu su se analizirali pravni akti koji se donose u ovom stubu. Sa polaznicima je ovu radionicu realizovao Vladimir Pavlović, koordinator Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole.

 

Mr Pavle Golicin iz Kancelarije Programa za razvoj UN (UNDP) i Milanka Davidović, načelnica Odeljenja za saradnju sa STO i EU su održali set predavanja na temu Zajedničke poljoprivredne politike EU na obrazovnom modulu "Sektorske politike EU". Predavanja su bila praćena analizom relevantnih akata koji se odnose na ovu politiku i povezani su sa standarda koje Republika Srbija u određenim oblastima mora da usvoji i harmonizuje radi efikasnijeg integracionog puta ka EU.

Vesti