08. Dec 2006.

Treća nedelja predavanja na Programu obuke državne administracije iz oblasti evropskih integracija

U nedelji 3 - 10. decembra nastavljena je serija predavanja na Programu obuke državne administracije iz oblasti evropskih integracija. U ponedeljak 4. decembra na obrazovnom modulu "Procedure i pravo Evropske unije" održan je set predavanja na temu "Instrumenti i procesi odlučivanja u II i III stubu EU". Predavanja su praćena radionicom na kojoj su analizirani pravni akti koji se donose u ova dva stuba. Predavač na modulu je bila gospđica Ivana Radić, savetnica za pitanja evropskih integracija u Kabinetu Premijera Republike Srbije.

 

U četvrtak, 7. decembra na obrazovnom modulu "Sektorske politike Evropske unije" mr Jovan Protić iz Kabineta potpredsednika Vlade Republike Srbije i mr Vladimir Međak iz Kancelarije za pridruživanje EU VLade Republike Srbije su održali set predavanja na temu "Politika konkurencije Evropske unije". Predavanja su praćena radionicom u kojoj je analizirana jedna odluka Evropske komisije koja se direktno tiče konkurentske politike EU.

Vesti