14. Dec 2006.

Četvrta nedelja predavanja na Programu obuke državne administracije iz oblasti evropskih integracija

U nedelji 10 - 17. decembra nastavljena je serija predavanja na Programu obuke državne administracije iz oblasti evropskih integracija. U ponedeljak 11. decembra na obrazovnom modulu "Procedure i pravo Evropske unije" održan je set predavanja na temu "Evropski sud pravde, sudska kontorala komunitarnih akata i rada komunitarnih organa".Predavanja su praćena radionicom na kojoj su analizirani slučajevi koji su obeležili rad suda. Predavači na modulu su bili Vladimir M. Pavlović, koordinator Centra za evropske integracije i mr Vladimir Pavićević sa Faskulteta političkih nauka Univerziteta u Beogtradu.

 

U sredu, 13. decembra na obrazovnom modulu "Sektorske politike Evropske unije" dr Mihail Aranderenko sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Prof. dr Miroslav Prokopijević sa Instituta za evropske studije su održali set predavanja na temu "Tržište rada Evropske unije". Predavanja su praćena radionicom u kojoj se radi studija slučaja Zakona o radu Republike Francuske.

Vesti