23. Feb 2007.

Najava testiranja na obrazovnom modulu "Procedure i pravo Evropske unije"

Predavanjima na teme "Nacrt ugovora o Ustavu za Evropu" i "Proces stabilizacije i pridruživanja" završen je deo obrazovnog modula "Pravo i procedure EU" koji se sastojao od seta interaktivnih predavanja praćenih radionicama, vežbama i simulacijama koje su se bavile osnovnim pitanjima i problemima postojanja, prirode Evropske unije, njene institucionalne strukture i načina donošenja odluka.

 

Nakon ovog predavačkog dela svi polaznici će biti u prilici da polažu test, i u slučaju da sa uspehom polože test dobiće sertifikat za učestvovanje i pokazano znanje na ovom seminaru. Testiranje će se obaviti u ponedeljak, 26. februara u prostorijama Ministarstva za dijasporu Vlade Republike Srbije u periodu od 10 do 12h.

Vesti