23. Mar 2007.

Instrumenti i procesi donošenja odluka u I stubu EU na obrazovnom modulu "Pravi i procedure EU"

Obrazovni modul "Pravo i procedure Evropske unije" za podmlatke političkih partija demokratskih orijentacije nastavljen je drugim setom predavanja koja su održana u prostorijama Beogradske otvorene škole u četvrtak 22. marta na temu institucija, procesa donošenja odluka i načina kreiranja politika unutar I stuba Evropske unije. Predavanja je održala Prof. dr Vesna Knežević - Predić sa Fakulteta političkih nauka, dok je u interaktivnom delu, Vladimir M. Pavlović,koordinator Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole kroz jednu radionicu zajedno sa učesincama i učesnicima analizirao pravne akte koji se donose u ovom stubu.

Vesti