23. Mar 2007.

Završen je prvi set predavanja na obrazovnom modulu "Procedure i pravo EU" za podmlatke političkih partija demokratskih orijentacija

U prostorijama Beogradske otvorene škole je završen prvi set predavanja unuotar projekta "Podizanje kapaciteta mlade političke elite Srbije: Obuka za evropske integracije - Procedure i pravo Evropske unije" koji Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole realizuje u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer.

 

Predavanja na temu " Evropske integracije nakon Drugog svetskog rata" i "Evropska unija - država ili međunarodna organizacija" započete nove aktivnosti Centra su održali mr Vladimir Petrović iz Instituta za savremenu istoriju i mr Vladimir Međak iz Kancelarije za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije. Nakon predavanja u interaktivnom delu koji je sastavni deo svakog predavačkog dana polaznici su učestvovali u simulaciji rada COREPERA I. Obrazovni modul se nastavlja narednog četvrtka predavanjima na temu instrumenata i procesa donošenja odluka u I stubu EU i Pravnog sistema EU.

Vesti