05. May 2007.

Pocetak obrazovnog modula "Procedure i pravo Evropske unije"

Održana su dva seta predavanja na obrazovnom modulu "Procedure i pravo Evropske unije koji Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole organizuje u saradnji sa Kancelarijom za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije a uz finansijsku podrsku Fridirh Ebert Fondacije.

 

Prvi set predavanja su održali mr Vladimir Petrović iz Instituta za savremenu istoriju i mr Vladimir Međak iz Kancelarije za pridruživanje EU, a predavanja su se ticala ideje o evropskim integracijama uopšte i pokušajem da se odgovori na pitanje sta predstavlja EU, državu ili međunarodnu organizaciju.

 

Nakon toga u četvrtak, 03. maja održan je set predavanja na temu "Instrumenti i procesi donošenja odluka u I stubu EU" . Predavački par su činili Ivana Radić, savetnica u Kabinetu Predsednika Vlade i Vladimir Ateljević iz Kancelarije za pridruživanje EU.

Vesti