08. May 2007.

Pocetak modula "Sektorske politike EU" unutar Programa podizanja kapaciteta državne administracije u oblasti evropskih integracija

Centar za evroopske integracije Beogradske otvorene škole u saradnji sa Kancelarijom za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije i finansijsku pomoć fondacije Fridrih Ebert započeo je uvodnim predavanjem 8. maja sa realizacijom obrazovnog modula "Sektoske politike EU" unutar Programa podizanja kapaciteta državne administracije u oblasti evropskih integracija. U periodu 08.V - 05.VI 2007 kroz seriju interaktivnih predavanja praćenih setom simulacija, vežbi i radionica polaznici ovog obrazovnog modula će imati priliku da steknu osnovna znanja o funkcionisanj osnovnih zajedničkih politika EU.

Vesti