23. May 2007.

II i III stub EU na obrazovnom modulu "Pravo i procedure EU"

U sredu, 23. maja predavanjima vezanim za II i III stub EU nastavljen je obrazovni modul "Pravo i procedure EU" unutar Programa obuke državne administracije iz oblasti evropskih integracija. Predavanja su održale Ljiljana Uzelac iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu na temu Zajednička spoljna i bezbedonosna politika EU i Ivana Radić, savetnica u Kabinetu Predsednika Vlade Republike Srbije na temu Policijska i pravosudna saradnja u krivičnim stvarima. Program se nastavlja naredne nedelje predavanjima na temu rada Suda Pravde Evropske unije i sudske kontrole rada komunitarnih organa.

Vesti