27. May 2007.

Socijalna politika i tržište rada EU na obrazovnom modulu "Sektorske politike EU"

Setom predavanja praćenih interaktivnim delom u utuorak 26. maja u prostorijama BOŠ-a nastavljen je obrazovni modul "Sektorske politike EU". Teme o kojima se razgovaralo su bile Tržište rada EU i socijalna politika Evropske unije. Predavački par su činili Dr Mihail Arandarenko sa Ekonomskog fakulteta i Dr Miroslav Prokopijević sa Instituta za evropske studije.

Vesti