04. Jun 2007.

Predavanja o finansijskim instrumentima EU na obrazovnom modulu "Sektorske politike Evropske unije"

Predavanja „Finasijski instrumenti Evropske unije“ i „Predpristupni fondovi EU“ održana su u okviru obrazovnog modulu „Sektorske politike Evropske unije“. Predavači su bili: mr Gordana Lazarević i mr Ognjen Mirić iz Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije. Polaznici su nakon predavanja imali priliku da u okviru radionice analiziraju jedan od predloga projekata Evropskoj agenciji za rekonstrukciju.

Vesti