12. Jun 2007.

Zajednička poljoprivredna politika EU i poljoprivredna politika Srbije na obrazovnom modulu "Sektorske politike EU"

Predavanjima na temu Zajedničke poljoprivredne politike Evorpske unije i poljoprivredne politike Evroopske unije okončan je predavački deo na obrazovnom modulu "Sektorske politike EU". Predavanja su održale Milanka Davidović, načelnica Odeljanja za saradnju sa WTO i Evropskom unijom Ministarstva za poljoprivredu Vlade Republike Srbije i Dr Snežana Đorđević - Milošević iz Ministarstva za poljoprivredu Vlade Republike Srbije.

Vesti