08. Nov 2007.

Nastavak Programa obuke državne administracije iz oblasti evropskih integracija

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u saradnji sa Kancelarijom za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije uz finansijsku podršku Hans Zajdel fondacije nastavlja realizaciju Programa obuke državne administracije iz oblasti evropskih integracija. Program obuke se izvodi kroz realizaciju obrazovnog modula "Procedure i pravo Evropske unije" u periodu 6. novembar - 14. decembar 2007.

 

Pohađajući niz interaktivnih predavanja praćenih setom radionica i simulacija polaznici programa, zaposleni u ministarstvima i drugim telima Vlade Republike Srbije, će na jedan inovativan i dinamičan nacin imati mogućnost da steknu i unaprede svoja postojeća znanja iz oblasti instiucionalnog poretka, procesa i instrumenata donošenja odluka unutar Evropske unije, njenog pravnog poretka sa posebnim naglaskom na perspektive i izazove odnosa EU i Republike Srbije.

Vesti