20. Nov 2007.

Treća nedelja predavanja na obrazovnom modulu "Procedure i pravo Evropske unije"

Predavanja na obrazovnom modulu "Procedure i pravo EU" su stigla do treće nedelje predavanja. U utorak 19. novembra 2007 održan je set interaktivnih predavanja koja su se bavila pitanjima II (Zajednička spoljna i bezbedonosna politika) i III Stuba EU (Policijska i pravosudna saradnja u krivičnim stvarima) kao i političkim grupacijama u Evropskom parlamentu. Predavanja su praćena radionicom u kojoj su polaznici modula, zaposleni u ministarstvima i drugim telima Vlade Republike Srbije, imali mogućnost da analiziraju akte koji se donose kroz procedure predviđene u ova dva stuba. Predavački tim su činili: Ljiljana Uzelac iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Vladimir M. Pavlovic, koordinartor Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole, Milan Sitarski, politički analitičar i Nikola Živković sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Vesti