20. Feb 2008.

Završetak predavanja na obrazovnom modulu "Procedure i pravo EU"

U utorak 19.02. završena su predavanja na obrazovnom modulu "Procedure i pravo EU" koji Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole realizuje u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije uz finansijsku pomoć Fridrih Ebert Fondacije. Predavanja u toku ovog dana su se odnosila na proces Stabilizacije i pridruživanja Srbije, ulozi EU na globalnoj politčkoj sceni, kao i reformama unutar EU nakon Lisabonskog samita. Predavači su bili: mr Vladimir Međak iz Kancelarije za evropske integracije, Dr Aleksandra Čavoški sa Instituta za uporedno pravo, Dragan Živojinović sa Fakulteta političkih nauka i Milan Sitarski iz Beogradske otvorene škole. Program obuke na ovom modulu se nastavlja naredne nedelje kada će biti obavljeno testiranje polaznika modula.

Vesti