04. Mar 2008.

Završetak obrazovnog programa "Procedure i Pravo EU"

Svečanom dodelom sertifikata polaznicima koji su sa uspehom položili test završen je još jedan, dvanaesti po redu, obrazovni modul "Procedure i pravo Evropske unije" koji Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije realizuje kroz Program obuke državne administracije iz oblasti evropskih integracija, ovoga puta uz finansijsku pomoć Hans Zajdel fonadacije. Svecana ceremonija je održana u utorak 4.marta u 12.h u prostorijiama Beogradske otvorene škole, a nakon dodele sertifikata za sve učesnike, predavače i organizatore je upriličen i mali koktel.

Vesti