24. Jun 2008.

Završen Program obuke "Pravo i procedure EU" za 15. grupu polaznika

Svečanom dodelom sertifikata polaznicama i polaznicima, 24. juna u prostorijama BOŠ-a, završena je 15 po redu obuka za državnu upravu "Pravo i procedure EU".

 

Centar za evropske integracije Beogradske otvorena škole realizuje obrazovni modul "Pravo i procedure EU" u okviru projekta "Obuka državne uprave iz oblasti evropskih integracija" u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Realizaciju seminara "Pravo i procedure EU", koji je započeo 13. maja, za 36 polaznika, zaposlenih u ministarstvima i vladimim agencijama, finansijski je podržala Fondacija Fridrih Ebert - kancelarija u Beogradu.

Vesti