30. Sep 2008.

Prvo predavanje na obrazovnom modulu "Procedure i pravo EU"

Prvi predavački dan na obrazovnom modulu "Procedure i pravo EU" Programa obuke državne administracije iz oblasti evropskih integracija održan je u četvrtak 27. marta i obeležen je predavanjima i radionicama koja su imala za cilj da polaznicama i polaznicima modula pruže osnovna znanja o ideji evropskih integracija (predavanja mr Vladimira Pavićevića sa Fakulteta političkih nauka na temu "Istorija evropske ideje" i Mirka Popovića iz Beogradske otvorene škole na temu "Razvoj evropskih integracija nakon Drugog svetskog rata") i osnovnim pitanjima prirode Evropske unije (mr Vladimir Međak iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije na temu "Evropska unija - država ili međunarodna organizacija" i simulacija "Rad Komiteta stalnih predstavnika". Predavanja unutar obrazovnog modula će biti nastavljena naredne nedelje u četvrtak 3. aprila kada će polaznice i polaznici modula imati priliku da se upoznaju sa institiucijama, instrumentima i procesima donošenja odluka u I stubu. Oni će. takođe, biti u mogućnosti da analiziraju akte koji se donose unutar I stuba.

Vesti