08. Oct 2008.

Početak novog obrazovnog modula "Procedure i pravo Evropske unije" za predstavnike državne uprave

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbijie, a uz finansijsku pomoć Hanns Seidel fondacije realizuje novi obrazovni modul "Procedure i pravo Evropske unije" u periodu 02. oktobar - 14. novembar 2008.

 

Kroz interaktivna predavanja, radionice i simulacije polaznici obrazovnog modula, zaposleni u Ministarstivima, Vladinim agencijama, Narodnoj skupštini Republike Srbije i Narodnoj Banci, će imati mogućnost da steknu bazična znanja o institucijonalnoj strukturi, metodama donošenja odluka, kreiranja praktičnih politika i pravnom sistemu Evropske unije. Više informacija o ovom programu možete naći na web stranici Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole.

Vesti