08. Oct 2008.

Završen seminar "Evropske perspektive Srbije: Proces pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji"

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole je realizovao seminar "Evropske perspektive Srbije: Proces pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji" za predstavnike UN Country team-a u Srbiji. Seminar je održan u periodu 3-4.oktobar u In Hotelu u Beogradu. 25 predstavnika UN Country team-a, rukovodilaca različitih međunarodnih organizacija osnovanih od strane UN, imalo je priliku da kroz interaktivna predavanja vodećih stručnjaka u ovoj oblasti stekne nova znanja o aspektima procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji (EU), sa norčitim naglaskom na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Republike Srbije i njenom kandidaturom za članstvo.

Vesti