26. Nov 2008.

Svečana dodela sertifikata polaznicima obuke „Pravo i procedure EU“

Svečanom dodelom sertifikata polaznicima obrazovnih modula „Pravo i procedure Evropske unije“ u okviru projekta „Podizanje kapaciteta državne uprave u oblasti evropskih integracija“ Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole uspešno je okončao obuku u 2008. godini.


U periodu od 1. oktobra do 25. novembra 2008. realizovana su dva modula „Pravo i procedure Evropske unije“ za polaznike iz ministarstava Vlade Republike Srbije, Kancelarije za evropske integracije, Kancelarije za evropske poslove AP Vojvodine, Narodne skupštine Republike Srbije, Narodne banke i drugih vladinih institucija. Obuku je pohađalo ukupno 60 polaznika.


Projekat „Podizanje kapaciteta državne uprave u oblasti evropskih integracija“ od 2004. godine zajednički realizuju Beogradske otvorena škola i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Realizaciju ovih aktivnosti podržali su Fondacija Fridrih Ebert i Fondacija Hans Zajdel.

Vesti