06. Feb 2009.

Početak novog obrazovnog modula "Pravo i procedure Evropske unije" za predstavnike državne uprave

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbijie, a uz podršku Hanns Seidel fondacije realizuje novi obrazovni modul "Pravo i procedure Evropske unije" u okviru projekta "Podizanje kapaciteta državne uprave iz oblasti evropskih integracija". Modul, koji pohađa 28 polaznica i polaznika, će se realizovati u periodu od 29. januara do 12. marta 2009.

 

Kroz interaktivna predavanja, radionice i simulacije polaznice i polaznici, zaposleni u Ministarstivima, Vladinim agencijama, Narodnoj skupštini Republike Srbije i Narodnoj Banci, će imati mogućnost da steknu osnovna znanja o pravnom sistemu i institucijonalnoj strukturi Evropske unije kao i metodama donošenja odluka i kreiranju praktičnih politikaunutar unije.

Vesti