23. Mar 2009.

Uvodni seminar na obrazovnom programu "Partnerstvo za evropske integracije na lokalnom nivou"

Kroz seriju interaktivnih predavanja, radionica i vežbi, polaznici obrazovnog programa, predstavnici 30 organizacija građanskog društva, su imali priliku da steknu nova i prodube postojeća znanja o sistemu i načinu funkcionisanja lokalne samouprave u Srbiji, oblicima građanske participacije, tipovima monitoringa rada lokalnih samouprava kao i o politikama Evropske unije značajnim za rad lokalne samouprave.

 

Aktivnosti na obrazovnom programu se nastavljaju kroz virtuelnu školu na kojoj će polaznici na jedan interaktivan način, koristeći blog, forum i čet sesije specijalno dizajnirane za potrebe ovog obrazovnog programa, nastaviti da se bave različitim aspektima procesa izgradnje partnerskih odnosa na nivou lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija.

Vesti