27. Apr 2009.

Početak projekta "Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Republike Srbije u EU"

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Kanacelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i European Competence Ltd. realizuje napredni program obuke u okviru projekta “Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”. Projekat podržava Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške kroz program bilateralne saradnje Vlada Kraljevine Norveške i Republike Srbije.

 

Cilj projekta  je jačanje kapaciteta lokalne, regionalne i državne uprave Srbije za uspešno sprovođenje i primenu praktičnih politika Evropske unije u procesu evropske integracije. 

 

Projekat je namenjen za  zaposlene u lokalnoj samoupravi, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim institucijama i telima Republike Srbije.

   

 Projekat će se realizovati kroz 5 obrazovnih programa koji pružaju napredna znanja i veštine vezane za institucionalni karakter, pravni poredak Evropske unije i proces kreiranja praktičnih politika kao i za najznačajnije sektorske politike EU, sa naglaskom na one praktične politike od posebnog značaja za lokalni i regionalni nivo. Sledeći obrazovni programi će biti izvedeni unutar projekta “Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju“:

  1. Institucije Evropske unije i procesi donošenja odluka

  2. Politika Evropske unije u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija

  3. Politika Evropske unije u oblasti zdravstva

  4. Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine

  5. Regionalna politika Evropske unije 

U okviru svakog od obrazovnih programa predviđena je petodnevna studijska poseta institucijama Evropske unije u Briselu. Za studijsku posetu Briselu biće izabrano 180 najaktivnijih polaznika obuke, po jasno definisanim kriterijumima.

Vesti