27. Jun 2009.

Najava početka drugog obrazovnog programa "Politika EU u oblasti informaciono - komunikacionih tehnologija"

Aktivnosti na projektu "Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju" se nastavljaju realizacijom još jednog obrazovnog programoa na temu politike Evropske unije u oblasti informaciono - komunikacionih politika.


Poput prethodnog obrazovnog programa, ovaj program  naročitu pažnju  posvećuje  oblastima telekomunikacija, informaciono - komunikacionih tehnologija i medija.
Fokus obrazovnog programa će biti usmeren ka pravnoj regulativi EU u ovoj oblasti i efektima primene ove praktične politke EU na nivou zemalja članica, noročito na tržištu IKT-a. Uspostavljanje i funkcionisanje nacionalnih regulatornih agencija će biti predstavljeno kroz obrazovni program.
Pored ovih oblasti obrazovni program „Politika EU u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija“ će posebnu pažnju posvetiti regulativi koja se bavi pitanjima konkurencija u oblasti medija i tržišta IKT-a i vezi između EU i Svetske trgovinske organizacije (STO) u audio – visuelnoj politici. Pitanja obrađivana na ovom obrazovnom programu predstavljaju deo oblasti koja je od posebnog značaja za proces pridruživanja i pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, naročito deo programa koji se bavi regulatornom politkom u oblastima informaciono – komunikacionih tehnologija. Program će pohađati 32 polaznika i polaznica zaposlenih u organima vlasti na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou koji se bave ovim politikama.
Vesti