27. Jul 2009.

Otvoren konkurs za polaznice i polaznike obrazovnog programa "Politika EU u oblasti zdravstva"

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije,  i European Competence Ltd.  u okviru projekta “Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju” otvorili konkurs za obrazovni program “Politika Evropske unije u oblasti zdravstva”.

 

Konkurs je otvoren do 17. avgusta 2009. godine.

 

Program je namenjen zaposlenima u lokalnoj samoupravi, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim institucijama i telima Republike Srbije koja su povezana sa sprovođenjem zdravstvene politike.  Cilj projekta  je jačanje kapaciteta regulatornih tela lokalne, regionalne i državne uprave Srbije za uspešno sprovođenje i primenu praktičnih  politika Evropske unije u procesu evropske integracije .

 

Projekat podržava Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške kroz program bilateralne saradnje Vlada Kraljevine  Norveške i Republike Srbije. 

 

Projekat se izvodi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Vlade Republike Srbije, Agencijom za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju Grada Beograda, Izvršnim većem AP Vojvodine i Stalnom konferencijom gradova i opština.

 

Program “Politika Evropske unije u oblasti zdravstva” realizovaće se u dva navrata, od 28. septembra do 1. oktobra i od 12. do 15. oktobra 2009. godine, za 60 polaznika. 

 

U okviru obrazovnog programa predviđena je petodnevna studijska poseta institucijama Evropske unije u Briselu, za 30 polaznika.

 

Učešće na programima obuke je besplatno, a troškovi kotizacije, nastavnog materijala, prevoza, smeštaja i  ishrane će biti pokriveni od strane organizatora.

 

Molim Vas da obavezno pogledate opis projekta u prilogu i pozivamo da podržite učešće zainteresovanih predstavnica i predstavnika Vaše institucije/opštine.

 

Sve dodatne informacije o obuci možete dobiti na sajtu old.bos.rs/SA4EU ili se možete se obratiti koordinatoru projekata Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole, Mirku Popoviću (tel: 011 3061 372, fax: 011 36 13 112,  i-mejl: mpopovic@bos.rs)

Vesti