29. Jul 2009.

Završene aktivnosti na obrazovnom programu "Institucije EU i procesi odlučivanja"

Nakon uspešno izvedenih predavanja u periodima 21-25 april i 18-22 maj, a na osnovu aktivnosti na predavanjima, rada na obrazovnoj platformi i uspešno položenog testa, najboljih 30 polaznica i polaznika je uključeno u studijsko putovanje EU institucijama u Brisel.

 

Polaznice i polaznici obrazovnih programa su bili u mogućnosti da  na licu mesta steknu uvid u to kako se razvijaju i primenjuju  praktične politike u EU od neposrednog značaja za lokalni nivo, kao i da se susretnu sa visokim zvaničnicima institucija EU i drugim akterima koji učestvuju u stvaranju i primeni ovih praktičnih politika. Značajan segment studijske posete je bio i susret sa najznačajnijim lobi grupama u EU koje zastupaju aktere zainteresovane za ovu praktičnu politiku EU. Pored ovih poseta institucijama i razgovora sa različitim zvaničnicima i  zaposlenim u EU institucijama, bila su organizovana dodatna predavanja i praktičan rad za polaznika u temama neposredno vezanim za njihov svakodnevni posao u lokalnim samoupravama.

 

Obrazovni program "Institucije EU i procesi odlučivanja" je samo jedan od pet obrazovnih programa koji će se realizovati unutrar projekta "Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Republike Srbije u EU". Projekat se već nastavlja realizacijom predavanja za novih 60 polaznica i polaznika na temu politike EU u oblasti informaciono - komunikacionih tehnologija.

Vesti