22. Oct 2009.

Novi ciklus obuke „Pravo i procedure EU“

U saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima i Fridrih Ebert fondacijom Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole pokrenuo je novi ciklus obuke „Pravo i procedure Evropske unije“. Obuka će se realizovati u prostorijama Beogradske otvorene škole od 6. oktobra do 17. novembra 2009.

Prijave se mogu poslati do 30. septembra a za selekciju je zadužena Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije

 

Obrazovni modul “Pravo i procedure Evropske unije” upućuje polaznike u pravne mehanizme na kojima se temelji Evropska unija. Učesnice i učesnici treba da dobiju jasnu sliku o tome šta predstavlja Evropska unija, kakav je njen pravni karakter i institucionalna struktura. Polaznici su, takođe, u mogućnosti da steknu osnovna znanja i o odnosu komunitarnog i nacionalnog zakonodavstva, nadležnostima evropskih institucija, supranacionalnom karakteru EU, te poziciji naših legislativnih aktera u zakonodavnom okviru EU. Na kraju, polaznici su u mogućnosti da se informišu o pitanjima vezanim za naredna proširenja i budućnost Evropske unije.

Vesti