22. Oct 2009.

Obrazovni program „Politika Evropske unije u oblasti zdravstva“

Program „Politika Evropske unije u oblasti zdravstva“ namenjen je zaposlenima u organima centralne uprave, lokalnih samoupravama, Izvršnog veća AP Vojvodine i zdravstvenim ustanovama koji rade na poslovima koji su vezani za sprovođenje zdravstvene politike u procesu evropskih integracija Republike Srbije.  

Projekat „Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju – SA4EU“ izvode Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Beogradska otvorena škola i European Competence ltd.  

Program se realizuje u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Agencijom za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju Grada Beograda, Izvršnim većem AP Vojvodine i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Drugi obrazovni modul u okviru ovog programa biće realizovan od 12. do 16. oktobra 2009.

Vesti