16. Nov 2009.

Najava početka drugog obrazovnog programa „Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine“

Drugi obrazovni program "Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine" realizuje se u periodu od 14. do 18. decembra 2009. godine.

Konkurs je otvoren do 20. novembra.


Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine predstavlja jednu od najiscrpnije kreiranih i primenjivanih politika kako na nivou EU tako i na nivou zemalja članica. Obrazovni program „Politika EU u oblasti zaštite životne sredine“ pokriva širok spektar oblasti od klimatskih promena, zaštite ugorženih vrsta do novih uputstava o hemijskim proizvodima. Ideja obrazovnog programa jeste da se prikaže kako Evropska unija kreira i primenjuje ovu politiku i kako se ona može najefikasnije primenjivati u Srbiji, pre svega kroz regulatorni okvir u pitanjima kojima se politika zaštite životne sredine bavi. Temei kojima se bavi ovaj obrazovni program će predstavljati centralnu oblast za procenu spremnosti Srbije da postane punopravan član Evropske unije.Više inforamcija o konkursu i načinu prijave možete dobiti na veb stranici projekta old.bos.rs/SA4EU

Vesti