16. Nov 2009.

Pilot projekat „Ka novoj zakonodavnoj politici Republike Srbije – osnaživanje kapaciteta skupštinskih odbora za efikasniju i odgovorniju zakonodavnu proceduru“

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole zajedno sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Narodnom skupštinom Republike Srbije, a uz podršku Fridrih Ebert Fondacije, realizovao je pilot projekat „Ka novoj zakonodavnoj politici Republike Srbije – osnaživanje kapaciteta skupštinskih odbora za efikasniju i odgovorniju zakonodavnu proceduru“, u periodu od 12 - 14. novembra 2009. godine, u Kaštelu Ečka.

 

U okviru dvodnevnih konsultacija poslanici, sekretari i članovi odbora Narodne skupštine Republike Srbije imali su priliku da se upoznaju sa sadržajem predloga zakona koji će prema Nacionalnom planu za integraciju Republike Srbije uskoro ući u skupštinsku proceduru i koji treba da budu usvojeni do kraja godine. Konstruktivnom debatom sa predstavnicima relevantnih ministarstava koja su učestovala u izradi predloga zakona i nezavisnih eksperata u datoj oblasti poslanici, sekretari i članovi skupštinskih odbora došli su do zajedničkih zaključaka o daljem unapređenju postojećih predloga zakona.

Vesti