16. Nov 2009.

Studijska poseta Briselu u okviru obrazovnog programa „Politika Evropske unije u oblasti zdravstva“

U okviru naprednog obrazovnog programa "Politika Evropske unije u oblasti zdravstva“, na  projektu Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”  kojeg Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) realizuje u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i European Competence Ltd, organizovana je studijska poseta institucijama Evropske unije u Briselu za 30 polaznika, u periodu od 16. do 20. novembra 2009. godine.

Vesti