16. Nov 2009.

Svečana dodela sertifikata polaznicima obuke „Pravo i procedure EU“

Svečanom dodelom sertifikata polaznicama i polaznicima obrazovnog modula „Pravo i procedure Evropske unije“ u okviru projekta „Podizanje kapaciteta državne uprave u oblasti evropskih integracija“ Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) uspešno  završava obuku u 2009. godini.

 

Od 6. oktobra do 17. novembra 2009. godine realizovan je obrazovni modul „Pravo i procedure Evropske unije“ za polaznike iz ministarstava Vlade Republike Srbije, Narodne skupštine Republike Srbije, Narodne banke i drugih vladinih institucija. Obuku je pohađalo ukupno  26  polaznika.

Vesti