16. Nov 2009.

Završni susret na projektu „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) zajedno sa Fondom za otvoreno društvo Srbije organizovao je Završni susret na projektu „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, od 6. do 8. novembra u Kladovu. Završni susret je okupio sve polaznike i tutore angažovane na projektu, kao i brojne donatore i druge goste.

 

Kroz seriju prezentacija, radionica i vežbi, polaznici obrazovnog programa, predstavnici 30 organizacija građanskog društva, su imali priliku da predstave aktivnosti realizovane u okviru završnog rada, u sklopu tutorskog programa, kao i oblikovanu projektnu ideju razrađenu uz pomoć tutora. Organizacije koje su učestvovale u projektu su predstavile i rad svoje organizacije, aktivnosti i planove za predstojeći period.

Vesti