01. Dec 2009.

Otvoren je konkrus za program „Regionalna politika Evropske unije”

„Regionalna politika Evropske unije” je peti obrazovni program koji se izvodi u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju – SA4EU”.

Program je posvećen jednom od najvažnijih mehanizama za podršku manje razvijenim regionima u Evropskoj uniji čiji je cilj ekonomski i društveno ravnomerno razvijena zajednica. Veliki deo ovog paketa čine strukturni fondovi, a razvojni projekti zemalja članica finansiraju se najviše iz ovih izvora.

Posebna pažnja na ovom obrazovnom programu biće posvećena različitim instrumentima regionalne politike EU i mestu i ulozi lokalnih samouprava i državne uprave Republike Srbije u implementaciji regionalnih razvojnih projekta koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Kroz program će biti predstavljeni i najznačajniji aspekti socijalne i ekonomske politike Evropske unije i mehanizmi regionalne kohezije.     

 

Program će biti realizovan dva puta, za ukupno 60 polaznika.

 

Konkurs je otvoren i aplikacije se primaju do 22. januara 2010. godine.

 

Prijavni formular možete preuzeti sa sajta: 

http://old.bos.rs/SA4EU/

Vesti