04. Dec 2009.

Novi ciklus obuke „Pravo i procedure EU“

U saradnji sa Agencijom za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju Grada Beograda i Konrad Adenauer fondacijom Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole pokrenuo je novi ciklus obuke „Pravo i procedure Evropske unije“ u okviru projekta „Podizanje kapaciteta državne uprave u oblasti evropskih integracija“. Obuka je namenjena službenicima gradske uprave Grada Beograda i realizovat će se u prostorijama Beogradske otvorene škole u periodu od 3 – 24. decembra 2009 godine.

Vesti