20. Jan 2010.

Studijska poseta Briselu u okviru obrazovnog programa „Politika Evropske unije u oblasti IKT“

U okviru naprednog obrazovnog programa "Politika Evropske unije u oblasti informaciono  komunikacionih tehnologija“, na  projektu Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”  kojeg Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) realizuje u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i European Competence Ltd, organizovana je studijska poseta institucijama Evropske unije u Briselu za 30 polaznika, u periodu od 11. do 15. januara 2010. godine.

Vesti