22. Feb 2010.

Uvodni seminar na Obrazovnom programu "Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama"

Uvodnim seminarom održanim 18 - 19. februara u prostorijama Beogradske otvorene škole otpočela je implementacija obrazovnog programa "Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama" u okviru projekta "Evropska unija u mojoj zajednici - efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija", kojeg realizuje Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Fond za otvoreno društvo Srbije.

 

Kroz seriju interaktivnih predavanja, radionica i vežbi, polaznici obrazovnog programa, predstavnici 17 organizacija građanskog društva, su imali priliku da steknu nova i prodube postojeća znanja o sistemu i načinu funkcionisanja lokalne samouprave u Srbiji, oblicima građanske participacije, tipovima monitoringa rada lokalnih samouprava kao i o politikama Evropske unije značajnim za rad lokalne samouprave i osnovama izgradnje partnerstava.

 

Aktivnosti na obrazovnom programu se nastavljaju kroz virtuelnu školu na kojoj će polaznici na jedan interaktivan način, koristeći forum i čet sesije specijalno dizajnirane za potrebe ovog obrazovnog programa, nastaviti da se bave različitim aspektima procesa izgradnje partnerskih odnosa na nivou lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija.

Vesti