21. Mar 2010.

Studijska poseta u okviru obrazovnog programa „Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine“

U okviru naprednog obrazovnog programa "Politika Evropske unije oblasti zaštite životne sredine“, na  projektu Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”  koji Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) realizuje u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i European Competence Ltd, organizovana je studijska poseta institucijama Evropske unije u Briselu za 30 polaznika, u periodu od 15. do 19. marta 2010. godine.

Vesti