07. Apr 2010.

Početak novog obrazovnog programa “Osnovi politika i prava Evropske unije”

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i European Consultants Organization in consortium with Congress Service Center Ltd. Macedonia and Congress Service Center Ltd. Srbija otpočela je izvođenje obrazovnog programa “Osnovi politika i prava Evropske unije” za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije. 

 

Program će se izvoditi u okviru tri obrazovna modula: “Osnovi političkog sistema i prava EU”, “Pravo EU” i “Napredni Word i Excel za stručne redaktore”.

Vesti