12. Apr 2010.

Zatvoren konkurs za dva obrazovna programa: "Politika EU u oblasti zdravstva" i "Politika EU u oblasti zaštite životne sredine"

Obrazovni programi se izvode u okviru projekta Beogradske otvorene škole i Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije "Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u EU" .
Projekat se realizuje u saradnji i uz podršku Minstarstva zdravlja i Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Vlade Republike Srbije.
Selekcija polaznica i polaznika za program "Politika EU u oblasti zdravstva" će biti završena do 23. aprila a za program "Politika EU u oblasti zaštite životne sredine" do 29. aprila, kada će biti poznata konačna lista polaznica i polaznika.
Na svaki od programa biće primljeno po 30 polaznika.


Profesionalni tim Centra za evropske integracije izražava zadovoljstvo zbog velikog broja pristiglih prijava što svedoči o zainteresovanosti predstavnica i predstavnika lokalnih samouprava za uključivanje u proces evropske integracije Republike Srbije i njihovoj spremnosti da kroz podizanje kapaciteta svojih institucija doprinesu kvalitetnijem sprovođenju reformskih politika na lokalnom nivou.   

Detaljne informacije o obrazovnim programima i selekciji možete pronaći na veb prezentaciji projekta.  

Vesti