21. Apr 2010.

Konferencija „Prekogranična saradnja u procesu evropskih integracija“

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije i Fondacijom Fridrih Ebert, Srbija je u Domu Narodne skupštine organizovala jednodnevnu konferenciju na temu „Prekogranična saradnja u procesu evropskih integracija“.  Konferencija je organizovana na zahtev narodnih poslanika, koji su pokazali veliko interesovanje za pitanja iz oblasti prekogranicne saradnje u procesu evropskih integracija. U okviru tri debatna panela na kojim sa učestvovali predstavnici ministarstava Vlade Republike Srbije, diplomatskog kora i nevladinih organizacija iz Beograda razgovaralo se na temu Regionalne politike Evropske unije, kao podsticaja privrednog razvoja, kao i na temu Instrumenta za predpristupnu pomoć posebno u programima prekogranicne saradnje na raspolaganju Republici Srbiji. Konferencija je zaključena razgovorom o iskustvima lokalnih samouprava kao i predstavljanjem najboljih primera u programima prekogranicne saradnje.

Vesti